Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Kwas hialuronowyCennik

- powiększanie ust - 1000zł
- kwas hialuronowy ( jedna okolica np. bruzdy nosowo-wargowe, linie  marionetki, kurze łapki ) -  od 800zł Kwas hialuronowy  ma  zdolność   wią­za­nie wody, dzięki czemu utrzy­muje pra­wi­dłowe nawod­nie­nie tka­nek. Jego ilość zmniej­sza się natu­ral­nie w miarę upływu czasu, co jest jedną z przy­czyn powsta­wa­nia zmarsz­czek. Zabieg ich wypeł­nie­nia polega na poda­wa­niu zastęp­czego źródła kwasu hia­lu­ro­no­wego, który przy­wraca satys­fak­cjo­nu­jące nawil­że­nie tka­nek skóry, a tym samym redu­kuje zmarszczki. Pozwala rów­nież mode­lo­wać rysy twa­rzy, uzu­peł­niać ubytki tka­nek oraz kory­go­wać kształt ust i nosa.


Prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu:

Cho­roby o pod­łożu autoimmunologicznym
Skłon­ność do powsta­wa­nia blizn przerostowych
Stany zapalne skóry (opryszczka, trądzik)
Nad­wraż­li­wość na kwas hialuronowy
Ciąża i kar­mie­nie piersią


Po zabiegu
Zaczer­wie­nie­nie, obrzęk, ból w miej­scu wstrzyk­nię­cia mate­riału – objawy te zni­kają w prze­ciągu 72 godzin
Świąd w przy­padku skóry wrażliwej
Nad­wraż­li­wość w miej­scu korekcji
Spo­ra­dycz­nie obrzęk pod posta­cią zgru­bie­nia utrzy­mu­ją­cego się kilka tygodniBeauty Care
Instytut Zdrowia i Urody
ul.Łucka 20 lok. 22
00-845 Warszawa
tel: 602-154-222
Godziny Otwarcia
pon. - sob. 9.00 – 21.00
2014 - salonbeautycare.pl | Polityka Cookies
Projekt: bxmmultimedia